Kuva
Koirakylpylä-hotelli Elämäni Koira Oy

 Lappeenranta
y-tunnus: 2642342-3
 


Hoitosopimuksen löydät word-tiedostona tästä linkistä.


KOIRAKYLPYLÄ-HOTELLI ELÄMÄNI KOIRA OY HOITOSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT K9
 
1. Hoitosopimus
 
1.1. Koirakylpylä-hotelli Elämäni Koira Oy (Hoitaja) ja Koiran hoitoon luovuttanut (Asiakas) sitoutuvat noudattamaan Hoitosopimusta ja näitä Hoitosopimukseen sen osana liittyviä yleisiä ehtoja K9. Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Hoitosopimukseen ja näihin yleisiin ehtoihin K9 ja tuntevansa niiden sisällön.
 
1.2 Hoitaja hoitaa Koiraa Hoitosopimuksessa ja siihen liittyvissä yleisissä ehdoissa K9 määritellyllä  tavalla.
 
1.3 Asiakas vastaa antamistaan Koiraa koskevista tiedoista. Asiakas vakuuttaa, että hänen Hoitajalle antamansa Koiraa koskevat tiedot ovat oikeita ja että Koiralla on Suomen Kennelliiton rokotusmääräysten mukaiset voimassaolevat rokotukset eikä Koira sairasta mitään Asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia tai sairautta.
 
1.4 Asiakas vakuuttaa olevansa Koiran omistaja tai että hänellä on laillinen oikeus luovuttaa Koira hoidettavaksi.
 
1.5 Asiakas tuo Koiran hoitoon ja noutaa Koiran hoidosta Hoitosopimuksessa sovittuina ajankohtina. Jos Koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana Hoitajalla on oikeus toimia siten kuin kyse olisi löytöeläimestä. Hoitajalla on oikeus toimittaa Koira lähimpään löytöeläinsuojaan.
 
Lisäksi Hoitajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta hoitojakson ylittävät hoitovuorokaudet sekä sovitun hoitojakson päättymisen jälkeen muut Koiran tarpeellisesta hoidosta aiheutuneet Hoitajan voimassa olevan hinnaston mukaiset veloitukset.
 
1.6 Koiran hoitoon sisältyy:
- oma tila tai yhteinen tila perheen muiden Koirien kanssa
- ruokinta Hoitosopimuksessa määritellyllä tavalla
- ulkoilutus kolme (3) kertaa päivässä
- Koirauinti hoitosopimuksessa määritellyllä tavalla
- oleskelutilojen päivittäinen siivous ja riittävä hygieniataso
- lääkitys Hoitosopimuksessa määritellyllä tavalla
 
1.7 Mikäli Koira sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana Hoitajalla on oikeus toimittaa Koira eläinlääkärin hoitoon. Tällaisesta tilanteesta ilmoitetaan Asiakkaalle. Hoitajalla on oikeus veloittaa eläinlääkärin hoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat kulut sekä Koiran kuljetuksista aiheutuvat kulut asiakkaalta.
 
1.8 Asiakas vastaa Koiran Hoitajalle tai hänen hoidossaan oleville muille Koirille aiheuttamista vahingoista, jos vahinko ei ole johtunut Hoitajan huolimattomuudesta Koiran hoidossa.
 
1.9 Hoitajan hoitotiloihin on pääsy ainoastaan Asiakkaalla ja tai hänen kirjallisesti valtuuttamallaan henkilöllä yhdessä Hoitajan henkilökunnan kanssa työaikana tai muutoin erikseen sovittuna ajankohtana.
 

2. Maksuehdot
 
2.1 Hoitosopimuksen mukaiset palvelut veloitetaan ennakkoon sopimuskaudelta heti Hoitosopimuksen tultua solmituksi.
 
2.2 Hoitovuorokausi veloitetaan jokaiselta alkavalta vuorokaudelta Koiran tuonti- ja noutopäivä mukaan lukien.
 
2.3 Hoitosopimus voidaan solmia joko täyttämällä ja lähettämällä sähköinen sopimuskappale internet osoitteessa www.elamanikoira.fi tai solmimalla kirjallinen Hoitosopimus. Sähköinen sopimus tulee voimaan Hoitaja hyväksyttyä sopimuksen lähettämällä Asiakkaalle erillisen sopimusvahvistuksen ja laskun veloitettavista palveluista ja Asiakkaan maksettua laskun.
 
2.4 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Hoitosopimus ilmoittamalla peruutuksesta Hoitajalle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen sovitun hoitojakson alkamista. Hoitajalla on oikeus veloittaa Hoitosopimuksen mukaiset maksut Asiakkaalta peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin viisi (5) vuorokautta ennen sovitun hoitojakson alkua.
 
2.5 Veloituksissa noudatetaan Hoitajan voimassaolevaa hinnastoa, hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %  tai kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan.
 
2.6 Mahdollisista erikseen veloitettavista palveluista johtuvat maksut veloitetaan Asiakkaalta Koiraa hoidosta noudettaessa.
Maksut veloitetaan käteismaksuina tai maksu-/luottokortilla.
 

3. Vastuunrajoitus
 
3.1 Asiakas vastaa Koiran sairaudesta tai loukkaantumisesta aiheutuvista hoitokuluista mikäli kyse ei ole Hoitajan huolimattomuudesta Koiran hoidossa. Hoitaja ei vastaa Koirien tartunnoista.
 
3.2 Hoitaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Koiran mukana tulevien varusteiden puutteista tai vioista, kuten ulkoilutusvälineiden (esimerkiksi hihna, panta tai valjaat) puutteista tai vioista johtuvasta Koiran karkaamisesta.
 
3.3 Hoitaja ei vastaa Koiran karkaamisesta tai katoamisesta aiheutuvista kustannuksista tai Koiran arvosta, jos karkaaminen ei johdu Hoitajan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.
 
3.4 Hoitaja ei vastaa samassa tilassa pidettävien saman perheen Koirien toisilleen hoidon aikana aiheuttamista vahingoista.
 

4. Ylivoimainen este
 
4.1 Hoitajalla on oikeus peruuttaa Hoitosopimus tilanteissa, joissa Hoitaja ei kykene täyttämään Hoitosopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, esimerkiksi Hoitajan tiloja kohdanneen vähäistä suuremman vahingon johdosta. Tällaisessa tilanteessa Asiakkaalle palautetaan veloitetut suoritukset siltä osin, kuin Hoitosopimus jää Hoitajan osalta täyttämättä.
 

5. Erimielisyydet
 
5.1 Hoitosopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin käsitellään kuluttajan asemassa olevan Asiakkaan osalta hänen kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Muissa tilanteissa oikeuspaikka on Etelä-Karjalan käräjäoikeus.
Lentokentäntie 83 | 53600 Lappeenranta | Puh: 044 9889085 | S-posti: info(at)elamanikoira.fi Olemme Facebookissa
Kaakon Nettipalvelu Oy